La hibernació es pot definir com un estat de hipobiosi en el que tots els òrgans redueixen al mínim la seva funcionalitat: la freqüència respiratòria y cardíaca són  mínimes. Els animals no es mouen, no mengen, no orinen ni defequen.

Aquest estat s’indueix esposant les tortugues a temperatures inferiors a 15 ºC, junt amb fotoperíodes decreixents, quan es reuneixen aquestes condicions, deixaran de menjar, estaran menys actives i finalment s’enterraran i entraran en hibernació. Durant aquest període sobreviuran consumint les seves reserves de greix i poden arribar a perdre el 1% del seu pes coproral per mes de hivernació.

Només es poden fer hibernar les tortugues de climes temperats, tant aquàtiques com terrestres, que estiguin en bon estat de salut. No es poden fer hibernar tortugues de climes tropicals que en estat salvatge no tenen necessitat de fer-ho perquè el seu metabolisme no està preparat.

Si poden hibernar: testudo hermanni, Testudo graeca, Testudo horsfieldi, Trachemys sp. .

No poden hibernar: Geochelone sulcata, Geochelone pardalis, Kinixys belliana

 

Si es desconeix l’espècie és millor no fer-les hibernar.

 

Hi ha 4 punts importants abans de deixar que una tortuga hiberni:

1.- Bona condició física. Si està massa prima podría no despertar de la hibernació.

2.- Bon estat de salut: una tortuga deshidratada, malalta o parasitada, pot empitjorar el seu quadre durant la hibernació perquè les defenses disminueixen.

3.- Edat mínima 3-4 anys

4.- Que no sigui de recent adquisició que no es haguem pogut passar d’alguna malaltia oculta.

Abans d’hivernar:

Bona alimentació a l’estiu: 6 setmanes abans de la hibernació cal incrementar els carbohidrats i les vitamines de la dieta. No s’ha d’intentar compensar la mala alimentació crònica amb injeccions de vitamines abans de la hibernació que pot ser fins i tot tòxic si el metabolisme està ja relentit.

Dejú abans d’hivernar: la majoria de tortugues redueixen voluntàriament el consum d’aliment quan comences a baixar les temperatures i s’escursen els dies per buidar l’aparell digestiu i evitar que el contingut fermenti durant la hibernació. Cal assegurar-se un mínim d’una setmana  de dejú abans de la hibernació en tortugues petites i fins a 3 a tortugues grans acompanyat d’un descens de la temperatura entre 21 i 25ºC.

Bona hidratació: l’aigua mai pot faltar durant la pre-hibernació. Es recomana posar-les en un recipient amb poca aigua perquè afavoraix la ingesta i l’absorció a través de la cloaca. És important que la bufeta estigui plena abans de la hivernació perquè constitueix una font de reserva d’aigua per les tortugues.