Zoològic Veterinaris • Veterinari d’animals exòtics i de companyia

933 88 53 54 veterinaris@zoologic.cat Carrer de la conquista, 74 · 08912 Badalona

Pauta vacunal per la teva mascota

Pauta vacunal per la teva mascota

La pauta vacunal

La pauta vacunal s’ha vist modificada en els darrers anys. La ciència avança i nosaltres també.

Les vacunes no només protegeixen a les nostres mascotes com a individus sinó que redueixen els animals susceptibles de contraure la malaltia, disminuint la incidència a la població.

L’Associació Mundial de Veterinaris de Petits Animals (WSAVA) ha agrupat les vacunes en:

Essencials: Aquelles que es recomana que rebin tots, independentment d’on visquin o si són animals de risc.

  • Canines: Vacunes contra el virus del brom o moquillo (CDV), l’adenovirus caní (CAV) i les variants del parvovirus caní (CPV).
  • Felines: Vacunes contra el parvovirus felí (FPV), el calicivirus felí (FCV) i l’herpesvirus felí (FHV-1).

No-essencials: Aquelles que són recomanades en funció de la zona geogràfica, l’estil de vida o altres causes que fan que l’animal tingui més possibilitat de contraure malalties (Borrelia, Leihsmània, Leucèmia en gats, etc.)

Com a exemple, un animal que ha d’anar a una residència se li recomanarà vacunar d’algunes malalties que habitualment no li posaríem.

La Ràbia serà essencial si l’animal viu en zones o països de risc i No-Essencial si està fora de les zones de risc.

A Espanya és una malaltia erradicada i a Catalunya no és obligatòria a no ser que els animals surtin fora.

Així i tot es recomana vacunar sempre, per continuar amb aquest estatus d’erradicació.

Com funcionen?

Les vacunes poden ser considerades com “Infeccioses” o “no infeccioses”.

Les vacunes infeccioses o atenuades: Contenen organismes vius atenuats per reduir la virulència d’aquest quan l’inoculem.

  • Aquests organismes, en ser inoculats, indueixen la immunitat (les defenses de l’organisme) amb una infecció de molt baix nivell sense produir signes de malaltia.
  • Aquests tipus de vacuna tenen una major i més sòlida eficàcia.

Les vacunes no infeccioses o mortes: Contenen el virus intacte però inactiu o un antigen natural o sintètic.

Per norma general necessiten l’ajuda d’altres químics (adjuvants) per augmentar l’eficàcia i de múltiples dosis per activar la protecció del cos.

Quan es vacuna?

En qualsevol cas, el vostre veterinari decidirà quin és el pla vacunal més idoni per a la vostra mascota en funció de múltiples variables (edat, risc, raça, zona geogràfica on viviu, etc.)

Els animals han d’estar correctament desparasitats abans de vacunar de qualsevol malaltia.

La majoria dels cadells tant de gat com de gos, estan protegits per les defenses de la seva mare. Aquesta immunitat desapareix entre les 8-12 setmanes de vida. Aquí és on hem de començar les vacunacions.

Quan els cadells no han rebut la immunitat de la mare, zones de risc, etc. es recomana començar a les 6 setmanes d’edat.

Vacunes canines

protocol vacunes gos

Certes races (Rottweiler, Husky, Dòberman i Golden) són més vulnerables a malalties com el Parvovirus i es recomana iniciar la vacunació abans dels 2 mesos.

Fins fa poc, la pauta vacunal més habitual era posar la polivalent completa i la ràbia anualment.

Els últims estudis ens indiquen que la immunitat davant de certes malalties, concretament Parvovirus, Brom i Adenovirus es mantenen adequadament fins a 3 anys.

No passa el mateix amb la Parainfluenza i la Leptospira que a l’any de la vacuna, comença ha presentar-se baixades d’immunitat a l’organisme.

Davant d’aquests fets, la pauta habitual s’ha vist modificada en aquests darrers anys.

Ara es recomana vacunar de totes les malalties cada 3 anys i revacunar anualment NOMÉS de les que baixen (Parainfluenza i Leptospira).

Quant a altres vacunes com la Leishmània, Tos de les gosseres, etc. dependrà de cada situació en particular.

Vacunes felines

En cas dels gats, es recomana la revacunació anual només en gats de risc. Aquells que tenen accés a l’exterior, viuen en grups, van a guarderia, etc.

La resta d’animals es recomana la revacunació cada tres anys després que la pauta vacunal de cadell hagi estat feta.

protocol vacunes gat

Recomanacions

Els punts més importants a tenir en compte són:

Les vacunes eviten malalties greus per a la vida de la vostra mascota i actualment són molt segures.

No deixeu de vacunar-los. Si teniu dubtes, parleu amb el vostre veterinari.

Aquestes pautes són recomanacions, el vostre veterinari establirà la pauta vacunal que millor s’adapti a la vostra mascota. Confieu en els seus consells.

És molt important que els animals estiguin desparasitats abans de qualsevol vacuna.

Podeu trobar informació més detallada als següents enllaços:

https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/aahas_canine_vaccination_guidelines.aspx

https://www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines

Comparteix-nos: